POLAR AASSIK - Brand den 17. marts 2021

17-03-2021

Dette er et resumé af de undersøgelsesresultater, som Den Maritime Havarikommission har fundet relevante i forbindelse med en ulykkesundersøgelse. Undersøgelsesresuméets formål er at formidle en viden og sikkerhedslæring, som havarikommissionen er kommet i besiddelse af i forbindelse med undersøgelse af en ulykke, og som kan have interesse for dele af den maritime branche.

Dette undersøgelsesresumé omhandler branden på det grønlandske fiskeskib POLAR AASSIK, som udbrød den 15. marts 2021, mens skibet var i gang med fiskeri i Diskobugten. I resumeet fokuseres der på brandens opståen og de omstændigheder, der vanskeliggjorde brandslukningen.

Undersøgelsesresuméet kan hentes i PDF format her.