Indrapportering af ulykke

Søulykker og alvorlige personulykker skal anmeldes til Søfartsstyrelsen på telefon: +45 7219 6000.

Derudover skal skibets fører udfylde et indrapporteringsskema, som fremsendes til Den Maritime Havarikommission.

Indrapporteringsskemaet kan hentes på dansk og engelsk nedenfor: