Temaundersøgelse om arbejdssikkerhed i erhvervsfiskeruddannelsen

30-08-2016

Den Maritime Havarikommission sætter i denne redegørelse fokus på fiskerlærlinges praktikophold om bord i fiskeskibe som led i deres uddannelse til erhvervsfisker. En række arbejdsulykker, hvor fiskerlærlinge er kommet til skade, har givet anledning til at undersøge de lærings- og arbejdsprocesser, som gradvist ruster dem til selvstændigt at kunne varetage opgaverne som erhvervsfisker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Rapporten kan hentes i PDF format her.