Temaundersøgelse om udarbejdelsen og anvendelsen af risikovurderinger

04-01-2021

Havarikommissionen har i adskellige ulykkesundersøgelser observeret, at rederier, søfolk allerede inden en ulykke sker har identificeret risikoen for at en bestemt ulykkeshændelsen ville ske med alvorlige konsekvenser til følge. Denne temaundersøgelse vil fokusere på, hvilke problemer rederier og søfolk møder i udarbejdelsen og anvendelsen af de mest almindeligt anvendte former for risikovurderinger.