Temarapport om anvendelsen af elektroniske søkortsystemer (ECDIS)

18-05-2021

Den danske og engelske maritime havarikommission har i samarbejde udført en undersøgelse af den praktiske anvendelse af elektroniske søkortsystemer (ECDIS). Formålet med undersøgelsen var at opnå en forståelse af de udfordringer, de søfarende møder i den daglige anvendelse af systemerne, og det misforhold der måtte være mellem den praktiske anvendelse og den intention, som internationale standarder og systemdesignere havde ved udviklingen af ECDIS.  

Rapporten er udarbejdet på engelsk og kan hentes i PDF format her.