OLIVIA - Forlis den 4. april 2021

04-04-2021

Dette er et undersøgelsesresumé om Den Maritime Havarikommissions
undersøgelse af fiskeskibets OLIVIAs forlis den 4. april 2021, hvor en fisker
omkom i forbindelse med forliset.

På grund af ulykkens karakter, og skibets forfatning efter ulykken, har det ikke
været muligt for havarikommissionen at drage en konklusion om ulykkens
årsagssammenhæng.

Undersøgelsesresuméets formål er at redegøre for den undersøgelsesaktivitet,
som blev iværksat for at klarlægge ulykkens forløb og omstændigheder.

Undersøgelsesresuméet kan hentes i PDF format her.