MARGRETHE FIGHTER - Forlis den 17. februar 2021

17-02-2021

Den 17. februar 2021 kæntrede uddybningsskibet MARGRETHE FIGHTER i Trelleborg Havn, Sverige, med tre besætningsmedlemmer om bord. Kæntringen skete under sejlads til en klapplads få hundrede meter fra stedet, hvor skibet var i færd med uddybning. To besætningsmedlemmer blev kort tid efter reddet af mindre fartøjer, som ankom til ulykkesstedet kort efter ulykken. Et besætningsmedlem omkom.

Søulykkesrapporten kan hentes i PDF format her.