STONE I - Havari den 4. januar 2020

04-01-2020

Den 4. januar 2020 lå tankskibet STONE I fortøjret ved Ensted Olieterminal i Aabenraa og lastede gasolie. Ca. klokken 0930 begyndte det at blæse op, og skibets trosser kunne ikke holde skibet langs. Skibet drev ud fra oliepieren, og kort efter sprang trosserne. Da skibet ikke længere kunne holde sin position, drev det ukontrolleret ud fra pieren, og lastearmen fra land blev revet løs fra skibets manifold, hvilket resulterede i en større mængde gasolie løb ud på dækket og en mindre mængde i havet. 

Den Maritime Havarikommission har undersøgt ulykken og udgivet en rapport på engelsk.

Rapporten kan downloades i PDF format her.