SAGAFJORD - Grundstødning den 5. september 2020

05-09-2020

Den 5. september 2020 blev Den Maritime Havarikommission orienteret om, at passagerskibet SAGAFJORD var grundstødt i Roskilde Fjord med 66 passagerer om bord. Det blev oplyst, at skibet ikke kunne komme af grunden ved egen kraft, og det var nødvendigt at evakuere skibets passagerer med assistance fra det lokale beredskab.

Ingen passagerer led overlast ved evakueringen den 5. september 2020. Evakuering af passagerer til søs er dog altid forbundet med en vis fare, og da skibet tidligere havde haft lignende grundstødninger, hvor evakuering havde været nødvendig, besluttede havarikommissionen at iværksætte en undersøgelse.

Søulykkesrapporten kan hentes i PDF format her.