SVANEN - Overbordfald den 10. december 2019

10-12-2019

Dette undersøgelsesresumé omhandler overbordfald på passagerskibet SVANEN i Aarhus Havn, som skete, da landgangsbroen svigtede, og medførte at tre passagerer faldt i vandet. I resumeet fokuseres der på, hvilke omstændigheder der vanskeliggjorde redningen af de overbordfaldne passagerer.

Resuméet kan hentes i PDF format her.