NARLUNEQ - Forlis den 14. september 2019

14-09-2019

Dette resumé omhandler NARLUNEQs påsejling af et skær i en indenskærsrute ved Nordlysets Løb i Vestgrønland og behandler navigation i snævert farvand, hvor de hydrografiske data er mangelfulde.

Resuméet kan hentes i PDF format her.