MASIK SIORAQ - Arbejdsulykke den 9. september 2019

09-09-2019

Om formiddagen den 9. september 2019 lå MASIK SIORAQ langs kaj ved bygden Kuummiut på Grønlands østkyst. Skibets besætning arbejdede med at reparere kajanlægget og losse grus. Under arbejdet kom skipperen i klemme mellem gravemaskinen og lastrummets lugekarm. Besætningen skyndte sig ud til skipperen og forsøgte at genoplive ham, men de blev hurtigt klar over, at han ikke stod til at redde.

Undersøgelsesresuméet kan hentes i PDF format her.