JAMES ROBERT - Brand den 11. januar 2019

11-01-2019

Den 11. januar 2019 fik fiskeskibet RI524 JAMES ROBERT en vandindtrængning i lastrummet og måtte evakueres. Under et forsøg på at få skibet langs kaj to dage senere opstod der brand på skibet, og besætningen måtte endnu engang evakueres. Skibet drev efter evakueringen på grund og blev erklæret tabt. Ingen personskade eller forurening skete som følge af hændelserne.

Den Maritime Havarikommission blev løbende underrettet om ulykkeshændelserne, mens de udviklede sig mellem den 11. og 13. januar 2019. På grund af hændelsernes særegne forløb og skadernes omfang iværksatte havarikommissionen en undersøgelse af skibet den 13. januar 2019, mens det lå grundstødt på stranden ved Fanø. Efterfølgende har havarikommissionen udvidet undersøgelsen for at afdække skibets anvendelse, bygning, indretning og stabilitet.

Havarikommissionens undersøgelse havde til formål at belyse to emner:

Rapporten kan hentes i PDF format her.