EXPRESS 1 og BALTIC CONDOR - Kollision den 10. maj 2019

10-05-2019

Dette er et undersøgelsesresumé af en hændelse, som Den Maritime Havarikommission har undersøgt. Resuméet er en kort redegørelse om de undersøgelsesresultater, som havarikommissionen har fundet relevante i forhold til sikkerhedslæring og er udgivet som følge af den offentlige interesse, der har været for ulykken.

Undersøgelsesresuméet handler om kollisionen mellem den danske hurtigfærge EXPRESS 1 og den polske turbåd BALTIC CONDOR ud for Rønne den 10. maj 2019. I undersøgelsesresuméet redegøres der for, hvorfor navigatørerne på begge skibe ikke observerede det andet skib og derved ikke havde mulighed for at handle for at undgå kollision.

Undersøgelsesresumeet kan hentes i PDF format her.