EMMALIE - Brand den 12. december 2019

12-12-2019

Denne søulykkesrapport omhandler Den Maritime Havarikommissions undersøgelse af brand på fiskeskibet EMMALIE den 12. december 2019.

I søulykkesrapporten redegøres der for havarikommissionens undersøgelse af brandårsag og brandforløb, samt skibets beredskab for brand.

I rapporten sættes der særligt fokus på skibets sårbarhed i forbindelse med brand i styrehuset.

Rapporten kan hentes i PDF format her.