RIGI - Forlis den 23 April 2018

23-04-2018

Den 23. april 2018 forliste det tyskejede fritidsfartøj RIGI i Faxe Bugt, ca. 1 sømil fra kysten. Om bord på båden var tre havbiologer, som foretog en undersøgelse af fiskebestanden i området, og en observatør fra den virksomhed, som havde bestilt undersøgelsen. De fire personer undslap den synkende båd og endte i vandet. De blev ved den forliste båd i håbet om, at redningstjenesten var på vej, men efter et stykke tid i vandet indså personerne, at deres bedste chance for overlevelse var at nogle af personerne svømmede i land for at alarmere om ulykken. I forsøget på at svømme efter hjælp omkom observatøren.

Den havbiologiske undersøgelse, som blev udført på RIGI på ulykkesdagen, var en del af et storstilet projekt, som involverede adskillige organisationer og virksomheder. Ulykkesundersøgelsen viste, at valget af fartøj, dets udstyr, hvordan det blev anvendt og dets bemanding havde indflydelse på, hvordan ulykken udviklede sig. Derfor har det været relevant i undersøgelsen, at undersøge spørgsmålet om, hvorfor en stor professionel projektorganisation valgte at udføre den havbiologiske undersøgelse med et lille fritidsfartøj bemandet med fire person uden professionel maritim baggrund. Søulykkesrapporten fokuserer derfor både på de tekniske og organisatoriske omstændigheder, som førte til båden forlis og det dødsfald, som skete som konsekvens.

Hent rapporten i PDF format her.