BIRGITTE og MIKKEL-LOUISE - Kollisioner med mole den 8. og 23. oktober 2018

23-10-2018

Den 8. oktober kolliderede fiskeskibet BIRGITTE med molen i Hvide Sande Havn. To uger senere, den 23. oktober 2018, kolliderede fiskeskibet MIKKEL-LOUISE med samme mole. Begge skibes kollision med molen skete, fordi fiskeskipperne mistede styringen. Begge skibe fik omfattende skader. BIRGITTE blev repareret, mens MIKKEL-LOUISE blev erklæret totalskadet. Ingen personer kom til skade ved ulykkerne.

Det er bemærkelsesværdigt, at to ulykker af samme karakter sker inden for kort tid og på samme sted i samme havn, især fordi begge skippere havde meget erfaring med at besejle havnen. Havarikommissionens undersøgelse viste, at ulykkerne havde et ensartet forløb. Det var derfor relevant at lave en samlet undersøgelse af de to ulykker.

Rapporten kan hentes i pdf-format her.