VICTORIA - Grundstødning den 10. februar 2017

10-02-2017

Den 10. februar 2017 grundstødte det portugisisk-flagede skib VICTORIA under indsejlingen til dybvandsruten Lillegrund. Selvom besætningen på broen vidste, at der var lav vanddybde forude, blev de overraskede over grundstødningen. Grundstødningen forårsagede alvorlig skade på skibets skrog, og adskillige brændstoftanke og ballasttanke, hvilket førte til mindre forurening.

VICTORIA’s grundstødning blev anset for at være en alvorlig ulykke, der krævede særlig opmærksomhed på grund af den mulige risiko for skade på havmiljøet foranlediget af olielækagen. Derfor iværksatte Den Maritime Havarikommission (DMAIB) ifølge aftale med de portugisiske myndigheder en undersøgelse af ulykken med henblik på at fastslå, hvilke omstændigheder der førte til VICTORIA’s grundstødning. Formålet med undersøgelsen var at forklare, hvorfor VICTORIA grundstødte den 10. februar 2017 under omstændigheder, som besætningen på broen anså for at være normale.

Rapporten kan hentes i PDF format her.