VESTURLAND - Brand den 7. januar 2017

07-01-2017

Den 7. januar 2017 fiskede VESTURLAND efter havtaske ca. 100 sømil vest for Færøerne. Ca. kl. 12:00 blev der opdaget røg i den forreste del af fartøjets hoveddæk. Inden for ti minutter efter at besætningsmedlemmerne var mønstret, stod det klart for skipperen, at det ikke var muligt at slukke branden, og at det var nødvendigt at evakuere fartøjet. Han anmodede om assistance, og via det maritime redningskoordinationscenter blev en redningshelikopter sendt ud for at evakuere besætningsmedlemmerne fra VESTURLAND. Ca. to timer senere var alle besætningsmedlemmerne blevet hejst fra fartøjet op i redningshelikopteren. Fartøjet udbrændte og blev bugseret i land.

Formålet med undersøgelsen var at fastslå brandens årsag med henblik på at forklare, hvorledes branden skabte en situation, der var uhåndterbar for besætningen, og følgelig ledte til fartøjets evakuering. Undersøgelsens omdrejningspunkt var besætningsmedlemmernes evne til at håndtere branden.

Rapporten kan hentes i PDF format her.