SARA V og LIS KATRINE - Forlis i marts 2017

01-03-2017

I marts 2017 forliste fiskeskibene SARA V og LIS KATRINE i Skagerrak. Skibene blev ikke bjærget efterfølgende, og derfor har det ikke været muligt at undersøge konkrete forhold om bord, herunder kilder til vandindtrængning. En bjærgning af vragene ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, som ikke stod mål med de resultater, der ville kunne opnås. Derfor valgte havarikommissionen at undersøge forlisene af SARA V og LIS KATRINE samlet med afsæt i hændelsesforløbene fra begge skibe og med viden fra tidligere lignende ulykker, hvor der er sket vandindtrængning. Som led i undersøgelsen udvekslede havarikommissionen erfaringer med den del af erhvervet, som beskæftiger sig med reparationer og vedligehold af mindre fiskeskibe.

Rapporten kan hentes i PDF format her.