MYKINES og MARS - Kollision den 31. august 2017

31-08-2017

Den 31. august 2017 ca. kl. 01.53 kolliderede ro-ro-skibet MYKINES med fritidsfiskefartøjet MARS i Skopunarfjørður mellem Sandoy og Hestur. MARS sank som følge af kollisionen. Der var to personer om bord på MARS, hvoraf den ene blev reddet af MYKINES’ besætning, mens den anden omkom.

Den Maritime Havarikommission har en samarbejdsaftale med Sjóvinnustýrið, som betyder, at myndigheden kan anmode havarikommissionen om, med øjeblikkelig varsel, at iværksætte undersøgelser af ulykker til søs. Tidligt om morgenen den 31. august kontaktede Sjóvinnustýrið telefonisk havarikommissionens vagthavende og orienterede om ulykken. Med baggrund i ulykkens alvorlighed anmodede Sjóvinnustýrið havarikommissionen om straks at iværksætte en undersøgelse. En havariundersøger rejste derfor til Færøerne, mens to andre blev udsendt til MYKINES i Rotterdam med henblik på at påbegynde indhentning af data og vidneudsagn fra skibenes besætninger, myndigheder, pårørende og andre involverede.

Dette var en kollisionsulykke. Derfor var søvejsreglerne i sagens natur ikke overholdt af begge parter. Denne konstatering er imidlertid ikke tilstrækkelig til at uddrage viden om, hvorfor ulykken skete. Derfor var undersøgelsens formål også at klarlægge og analysere hændelsesforløbet med henblik på at afdække de underliggende omstændigheder, der lå til grund for, at reglerne ikke blev overholdt.

Rapporten kan hentes i PDF format her.