MARITANA - Arbejdsulykke den 18. november 2017

18-11-2017

Den 18. november 2017 blev et besætningsmedlem fra fiskeskibet L625 MARITANA fundet i vandet mellem kajen og skibet under havneophold i Thyborøn. Det overbordfaldne besætningsmedlem havde arbejdet med fiskegrej på kajen og havde været alene på kajen og ude af syne for de øvrige besætningsmedlemmer i få minutter, da en af hans kolleger fandt ham i vandet. Den overbordfaldne blev hurtigt bjærget af sine kolleger og modtog livreddende behandling og blev fløjet til Aarhus Universitetshospital med redningshelikopter. Fire dage efter ulykkeshændelsen afgik det overbordfaldne besætningsmedlem ved døden som følge af de kvæstelser, overbordfaldet medførte.

Havarikommissionen iværksatte den 18. november 2017 en undersøgelse af arbejdsulykken. På baggrund af undersøgelsen fandt havarikommissionen belæg for at betragte ulykken som et overbordfald i forbindelse med entring af skibet. Havarikommissionen har derfor udarbejdet en rapport i forbindelse med undersøgelsen, som fokuserer på problemstillinger vedrørende adgangsforhold til fiskeskibe.

Havarikommissionen konstaterer i rapporten en række forskellige problemstillinger og forhold vedrørende adgangsforholdene til fiskeskibe, som samlet set viser, at det ikke er muligt at stille krav om specifikke landgangsanordninger, men at disse bør udvælges og udformes til det enkelte skib.

Rapporten kan hentes i PDF format her.