Temaundersøgelse om søsikkerhed via procedure

16-06-2016

Afvigelse fra procedurer identificeres hyppigt som årsag eller medvirkende faktor i kølvan-det på en søulykke. Dette er et eksempel på en overbevisning om, at sikkerhed kan skabes gennem formalisering. ISM-koden er baseret på netop dette princip og er det vigtigste lovmæssige værktøj til at sikre en formalisering af sikkerhed og at fremme en sikkerhedskultur. Der reflekteres dog sjældent over, hvordan procedurer fungerer som sikkerhedstiltag.

Den Maritime Havarikommission har udarbejdet en temaundersøgelse om forholdet mellem procedure og søsikkerhed. Formålet er at gøre opmærksom på strukturelle pro-blemstillinger, der opstår, når man bevæger sig fra ideen om at formalisere sikkerhed til ideens implementering i praksis.

I undersøgelsen konkluderer Den Maritime Havarikommission, at sikkerhedsstyrings-systemer tager hånd om adskillige former for risici ud over den sikkerhedsrelaterede risiko. Der opstår derved målkonflikter, og systemet bliver komplekst. Endvidere konkluderes det, at procedurer er et statisk værktøj, der skal anvendes i en dynamisk situation. Dette skaber et misforhold, som de søfarende skal bygge bro over hver eneste dag. I en ulykkes efterspil vil denne form for tilpasning dog blive identificeret som en anomali og en kausal faktor.

Fremfor at fremhæve de søfarendes evner og vilje til at følge procedurer, foreslår derfor Den Maritime Havarikommission, at der kastes et kritisk blik på procedurernes funktion som et sikkerhedstiltag.

Rapporten kan hentes i PDF format her.