MIKKEL - Overbordfald den 6. december 2016

06-12-2016

Den 6. december 2016 faldt en fisker overbord fra det enmandsbetjente fiskeskib H72 MIKKEL, mens skibet sejlede på en sydgående kurs startende nord for Snekkersten havn. Fiskeren blev sandsynligvis trukket overbord, imens han var i færd med at udrede en sammenfiltring i garnet under udsætning. Ulykken blev først opdaget ca. 2 timer efter overbordfaldet, da MIKKEL blev fundet grundstødt syd for Vedbæk havn, ca. 10 sømil fra Snekkersten havn. Fiskeren blev fundet omkommet i vandet ca. 4½ time efter overbordfaldet.

I søulykkesrapporten fokuserer Den Maritime Havarikommission på overordnede problemstillinger i forhold til redningsmidlernes og nødudstyrets beskaffenhed og anvendelse i forbindelse med overbordfald på enmandsbetjente fiskefartøjer, som opstår, når der ikke i fraværet af et besætningsmedlem ikke kan gives assistance fra skibet. Overbordfaldsulykken på MIKKEL eksemplificerer disse problemstillinger.

Rapporten kan hentes i PDF format her.