MÆRSK BATTLER - Tab af slæb den 22. december 2016

22-12-2016

Natten mellem den 21. og 22. december 2016 kæntrede og sank de danske offshore-serviceskibe MÆRSK SEARCHER og MÆRSK SHIPPER ca. 65 sømil ud for den franske kyst, mens de blev bugseret af et tredje offshore-serviceskib, MÆRSK BATTLER, undervejs til Aliaga i Tyrkiet.

MÆRSK SEARCHER og MÆRSK SHIPPER var sammenkoblet side om side under sørejsen. Undervejs gennem Den Engelske Kanal, kollapsede fenderne mellem de bugserede skibe, som derfor kom i direkte kontakt. Herved skete der skade på skibenes aptering, hvilket medførte en vandindtrængning på MÆRSK SEARCHER. MÆRSK SEARCHER kæntrede og sank, og herefter blev MÆRSK SHIPPER trukket med ned. Det lykkedes besætningen på MÆRSK BATTLER at udføre et kontrolleret brud på slæbewiren.

Den Maritime Havarikommission anså MÆRSK SEARCHER og MÆRSK SHIPPER's forlis for at være en alvorlig ulykke på grund af den potentielle risiko for forurening af havmiljøet. Derfor indledte havarikommissionen efter aftale med de franske myndigheder en undersøgelse af ulykken med henblik på at fastslå, hvilke omstændigheder der førte til MÆRSK SEARCHER og MÆRSK SHIPPER’s forlis.

Rapporten kan hentes i PDF format her.