INUK II - Forlis den 14. august 2016

14-08-2016

Den 14. august 2016 forliste turbåden INUK II ud for Ilulissat, Grønland. Alle de ombordværende blev evakueret til en anden turbåd, som befandt sig i nærheden. DMAIB's ulykkesundersøgelse havde to formål: at fastslå årsagen til forliset og undersøge effektiviteten af turbådens evakureringsstrategi.

Årsagen til forliset var en vandindtrængning i styremaskinerummet, som bredte sig til maskinrummet, hvorefter INUK II mistede al opdrift. Ulykkesundersøgelsen har påvist, at under reparationsarbejde var en drænslange blevet afmonteret, som forbandt et dræn fra dækket med en rørstuds i styremaskinerummet, som ledte drænvandet overbord.  Drænslangen blev ikke monteret igen, efter reparationen var udført, hvilket muliggjorde en vandindtrængning.

Rapporten kan hentes i PDF format her.