AMBER II - Tab af slæbet SEA WORKER den 24. januar 2016

24-01-2016

Det maltesiske slæbefartøj AMBER II afgik fra Frederikshavn den 24. januar 2016 med sit slæb, det dansk bemandede offshore installationsfartøj SEA WORKER. Slæbebåden med slæb var på vej mod Esbjerg med forventet ankomst om morgenen den 26. januar. Slæbetovet mellem AMBER II og SEA WORKER knækkede den 27. januar 2016, 2 ½ dag efter afgang, da slæbebåden med slæb befandt sig i Nordsøen 6 sømil fra Jyllands vestkyst og havde vanskeligt ved at gøre fart på grund af vind-, bølge- og strømforholdene. Da slæbebåden mistede sin slæbeforbindelse, lykkedes det ikke at genetablere forbindelsen ved hjælp af nødslæbegrejet. Mens offshore installationsfartøjet drev ukontrollabelt mod kysten, blev det evakueret, fordi det ansås for farligt for besætningen at forblive om bord, når fartøjet gik på grund.

Rapporten kan hentes i PDF format her.