UMOE VENTUS - Brand den 23. december 2015

23-12-2015

Den 23. december 2015 udbrød der brand om bord på vindmølleservicefartøjet UMOE VENTUS. Branden startede i bagbord løfteblæserrum, og 15 minutter efter at branden var blevet opdaget visuelt, var fartøjet omsluttet af flammer og drev ukontrollabelt, indtil det gik på grund i det lavvandede område nord for Bagenkop havn og gik sank.

Branden skyldtes utilstrækkelig afkøling af løfteblæsermotorens udstødningssystem, som antændte udstødningslyddæmperen og/eller det rum, hvori den var monteret.

Da man havde opdaget branden, havde besætningen ikke andre muligheder end at evakuere fartøjet uden at gøre noget forsøg på at bekæmpe branden manuelt og/eller ved hjælp af fartøjets brandslukningssystemer og -udstyr. Det overordnede formål med ulykkesundersøgelsen var at fastslå, hvorfor manglende kølevandstryk førte til en ukontrollabel brand, som resulterede i fartøjets totalforlis. Ulykkesundersøgelsens fokus var UMOE VENTUS's robusthed over for brand.

Rapporten kan hentes i PDF format her.