SELANDIA SWAN - Overbordfald den 23. juli 2015

23-07-2015

Undersøgelsesresultaterne tyder på, at andenstyrmanden, mens han var alene på vagt på broen den 23. juli 2015, var i færd med at efterse de redningkranse med lys og røgsignaler, der var monteret på brovingerne. Under hans eftersyn af redningskransen i styrbord side mistede han fodfæstet og faldt over bord mellem kl. 10.05 og 10.10 lokal tid.

Inden for 15 minutter gik det op for besætningsmedlemmerne, at andenstyrmanden var forsvundet, og de reagerede straks, som om han var faldet over bord, og iværksatte mand-over-bord-procedurerne. Der deltog adskillige skibe i eftersøgningen, men det lykkedes dem ikke at finde andenstyrmanden. Han blev lokaliseret og reddet af en redningshelikopter fra Søværnet. Den overbordfaldne andenstyrmand blev forsøgt genoplivet straks efter, at han var blevet bjærget fra vandet, men uden held. Han blev erklæret død på Aalborg Universitetshospital kl. 16.19 lokal tid.

Rapporten kan hentes i PDF format her.