INGER MARIE og RIG - Kollision den 10. juli 2014

10-07-2014

Den 10. juli 2014 kolliderede det danske fiskeskib INGER MARIE og det maltesiske fragtskib RIG ca. 11 sømil nordøst for Læsø. 

INGER MARIE forliste kort tid efter kollisionen, og skipperen, der var det eneste ombordværende besætningsmedlem, døde.

Kollisionen fandt sted i godt vejr, mens der kun var lidt trafik i området. Omstændighederne tyder på, at hverken INGER MARIE’s skipper eller den vagthavende officer på RIG var klar over det andet skibs tilstedeværelse og risikoen for kollision indtil ganske få øjeblikke før kollisionen. Den vagthavende officer om bord på RIG forsøgte at undgå kollisionen ved at dreje til styrbord, men manøvren blev foretaget for sent. 

Rapporten kan hentes i PDF format her.