FRIGGA - Brand den 5. maj 2014

05-05-2014

Den 5. maj 2015 udbrød der brand i maskinrummet på det danske bugserskib FRIGGA som følge af en lækage på et smøreoliefilter. Umiddelbart før ulykken observerede maskinmesteren en mindre utæthed på smøreoliefilteret og ville stramme boltene på flangen. For at få adgang til boltene var maskinmesteren nødt til at fjerne en skærm på flangen, og i den proces løsnede han utilsigtet en udluftningsskrue, mens filteret var tryksat. Dette bevirkede, at en stråle af olie stod op fra filteret og ramte varme dele på bagbord hovedmotor. Olien blev antændt, og ilden spredte sig til brændbare materialer i maskinrummet og førte til en forpufning.

I søulykkesrapporten fokuserer Den Maritime Havarikommission på to emner: Design af og interaktion med smøreoliefiltret samt stressreaktioners indflydelse på besætningens håndtering af nødsituationen om bord. 

Rapporten kan hentes i PDF format her.