DIVER MASTER - Forlis den 4. august 2014

04-08-2014

Det var planlagt, at skolesejlskibet KRUZENSHTERN skulle afsejle tidligt fra The Tall Ships Races 2014 i Esbjerg den 4. august kl. 17.30. Arrangementet sluttede først næste dag, men KRUZENSHTERN skulle være i tide til et andet arrangement. Der skulle være et fyrværkerishow senere den aften, og af sikkerhedsgrunde var det planlagt at lukke havnen kl. 18.00.

Slæbebådene SVITZER HELIOS og SVITZER TRYM var blevet bestilt til at assistere KRUZENSHTERN ved afgang. Da afgangstidspunktet nærmede sig, blev det usikkert, om SVITZER TRYM ville kunne færdiggøre en anden opgave i tide, og muligheden for at lade en anden mindre slæbebåd, DIVER MASTER, træde i stedet for SVITZER TRYM blev accepteret af alle de involverede parter.

DIVER MASTER fungerede som den forreste slæbebåd under KRUZENSHTERNs afsejling. Da de var kommet fri af havnens læmole, gjorde KRUZENSHTERN klar til at dreje mod styrbord for at følge ruten gennem Grådyb. Lodsen om bord på KRUZENSHTERN angav, at DIVER MASTER skulle indtage en klokken-et-position som forberedelse til drejet, men føreren af DIVER MASTER mistede kontrollen med slæbebåden, som endte med at blive trukket af sit eget slæbetov. DIVER MASTER svingede imod og ramte siden på KRUZENSHTERN. DIVER MASTER kæntrede og forliste derefter på grund af vandfyldning.

Undersøgelsen har været koncentreret om de tekniske aspekter ved ulykken såvel som ved beslutningen om at anvende DIVER MASTER i stedet for SVITZER TRYM. En beslutning, der var påvirket af de tidsbegrænsninger, der gjaldt under de givne omstændigheder.

Rapporten kan hentes i PDF format her.