ATLANTIC LADY og KRASLAVA - Kollision den 1. november 2014

01-11-2014

Den 1. november 2014 kolliderede det på Marshalløerne-indregistrerede kemikalie-/produkttankskib KRASLAVA med det i St. Kitts & Nevis-indregistrerede kølelastskib ATLANTIC LADY i Drogden Rende i den sydlige del af Øresund i en situation med begrænset sigtbarhed. En rekonstruktion af hændelsesforløbet kan ses her.

Broteamet på begge skibe var bekendt med det andets skibs tilstedeværelse i renden, men de fejlbedømte begge deres egen og det andet skibs position. Da man blev klar over den faktiske situation på begge skibe, var det for sent at manøvrere med henblik på at undgå en kollision. I denne ulykkesrapport fokuserer Den Maritime Havarikommission på tre hovedemner i forbindelse med undersøgelsen af kollisionen: Navigationsmæssige foranstaltninger og foranstaltninger til undgåelse af kollisionen, de geografiske kendetegn ved den sydlige del af Drogden Rende og anvendelsen af de internationale søvejsregler i en situation med skibe på klos hold af hinanden og med begrænset sigtbarhed. 

Rapporten kan hentes i PDF format her.