SIGNET - Arbejdsulykke den 27. november 2013

27-11-2013

SIGNET afgik den 26. november 2013 klokken 18.10 fra Hirtshals for at fiske rejer i Skagerrak. Første slæb blev bjærget den 27. november 2013 klokken 13.50, hvorefter bedstemanden begyndte sortering af fangsten forude i skibet. Den øvrige besætning, som bestod af fiskeskipperen samt en tredjemand, forberedte og iværksatte på vanlig vis udsætning af fiskegrejerne. Imidlertid krævede et af trawlspillene på fabriksdækket en mindre reparation. Fiskeskipperen forlod agterdækket for at tilse skaden, og udsætningen af trawlet blev indstillet imens.

Da fiskeskipperen returnerede fra fabriksdækket, opdagede han at styrbord trawltromle kørte rundt, og han kunne ikke se tredjemanden på agterdækket. Skibet og farvandet omkring blev afsøgt. Søværnets Operative Kommando (SOK) sendte en redningshelikopter for at assistere med eftersøgningen.

Fiskeskipperen blev på et tidspunkt klar over muligheden for, at tredjemanden kunne befinde sig under trawlet på tromlen. Da trawlet blev kørt af tromlen, fandt de tredjemanden under ca. 70 meter trawl. Han blev bjærget af redningshelikopteren og evakueret til Aalborg Sygehus, hvor han blev erklæret død.

Rapporten kan hentes i PDF format her.