EMMA MÆRSK - Vandfyldning af maskinrum den 1. februar 2013

01-02-2013

Om aftenen den 1. februar 2013 opstod en alvorlig lækage i containerskibet EMMA MÆRSK. Skibet var lastet med stykgods i ca. 14.000 containere og skulle til at passere sydgående gennem Suezkanalen. 

Lækagen blev forårsaget af et mekanisk havari på en sternthruster, der var placeret i den agterste del af skibets akselgang, hvorved akselgangen blev vandfyldt. Skottet mellem akselgangen og hovedmaskinrummet kunne derefter ikke modstå vandets tryk, og til sidst blev også hovedmaskinrummet vandfyldt. 

Situationen blev kompliceret, fordi skibet netop havde indledt en passage i konvoj gennem Suezkanalen. Tab af skibets egen fremdrivning, elforsyning, styreevne og manøvreevne kunne forudses og indtraf. 

På trods af en række tekniske nedbrud og systemsvagheder forblev organisationen bord handlekraftig, og på trods af strukturelle barrierers sammenbrud lykkedes det for skibets officerer og besætning at begrænse nødsituationen og bringe skibet til kaj ved the Suez Canal Container Terminal uden nogen personskade eller forurening af havmiljøet. 

Rapporten kan hentes i PDF format her.