DART - Grundstødning den 1. august 2013

01-08-2013

DART afgik den 31. juli 2013 kl. 04.40 fra Dusavik, Norge, hvor det var blevet lastet med boreslam. Skibet sejlede indenskærs langs den norske kyst nordpå mod Florø, Norge, hvor det skulle lastes yderligere. På vej mod Florø anløb skibet Kopervik, da skibets elektroniske søkort, ECDIS, skulle til service. DART genoptog sejladsen mod Florø kl. 16.25.

Kl. 05.09 afveg skibet fra den planlagte rute, da der ikke blev ændret kurs ved et waypoint. Den vagthavende navigationsofficer var alene på broen og var faldet i søvn umiddelbart før waypointet. Han vågnede ikke, før skibet gik på grund otte minutter senere. De alarmer, som havde til funktion at lyde for at afværge situationen, fungerede ikke hensigtsmæssigt og formåede derfor ikke at vække styrmanden.

DART blev på ulykkesstedet undersøgt for forureningsfare og siden bragt flot. Der skete ingen personskade eller forurening.

Rapporten kan hentes i PDF format her.