SPRING GLORY og JOSEPHINE MÆRSK - Kollision den 5. juni 2012

05-06-2012

Om aftenen den 5. juni 2012 kolliderede bulk carrieren SPRING GLORY og containerskibet JOSEPHINE MÆRSK ved den østlige del af Singaporestrædet, ca. 7 sømil nordøst af Horsburgh Lighthouse.

SPRING GLORY var under sejlads nordøst ud af trafiksepareringen, og JOSEPHINE MÆRSK var under sejlads på en vest-nordvestlig kurs og skulle ind i trafiksepareringen, da kollisionen skete. Begge skibe udførte en sidste øjebliks manøvre for at undgå kollisionen, men for sent.

Der skete betydelig materiel skade på begge skibe, men ingen personer kom til skade, og der skete ingen forurening af havmiljøet.

Rapporten kan hentes i PDF format her.