SKULD og ENSCO 72 - kollision den 28. juni 2012

28-06-2012

Om morgenen den 28. juni 2012 kolliderede slæbebåden SKULD og jack-up boreriggen ENSCO 72 under anløb af Esbjerg havn.

Riggen var under bugsering af fire slæbebåde og en større anchorhandler. Efter instruks fra lodsen om bord i riggen, påbegyndte SKULD en manøvre for at skifte position i slæbet. Under denne manøvre kolliderede SKULD med riggen.

Ved kollisionen fik riggen mindre skader. SKULD fik en alvorlig lækage under vandlinjen, og måtte hurtigt bringes langs kaj. Med pumpeassistance fra land, assistance fra en anden slæbebåd, der lagde sig uden på SKULD langs kaj, samt en stor indsats fra SKULD’s skibsfører og besætning, lykkedes det at forhindre, at slæbebåden forliste. Efter et længere værftsophold kunne SKULD igen sættes i drift.

Rapporten kan hentes i PDF format her.