BG STONE 1 - Forlis den 20. oktober 2012

20-10-2012

Den 20. oktober 2012 om morgenen ankom den dansk registrerede ralsuger BG STONE 1 ud for Tørresø, nord for Fyn, for at suge ral, der skulle losses i Horsens. Ud på eftermiddagen opstod der problemer med at betjene skibets ballastsystem, og kort efter begyndte skibet at krænge over. Efterhånden som skibets krængning blev større, tog skibet vand ind og forliste. Det lykkedes skibets besætning på fire mand at forlade skibet i en redningsflåde, inden skibet forliste. 

BG STONE 1 blev efterfølgende bjerget og bragt til skibsværftet Fayard, hvor skibet efter at være pumpet tomt for vand kunne holde sig flydende. Der var ingen personskade eller forurening. 

Rapporten kan hentes i PDF format her.