PATRICK - Forlis den 7. maj 2011

07-05-2011

Opklaringsenheden/Den Maritime Havarikommission har udarbejdet en søulykkesrapport om forliset af fiskefartøjet PATRICK, ND 50.

Den 7. maj 2011 om aftenen forliste fiskeskibet PATRICK ved Horns Rev 20 sømil vest for Blåvands Huk.

Efter endt parfiskeri var PATICK på vej til Hvide Sande for at losse fangsten af industrifisk. Syd for Horns Rev blev der konstateret indstrømning af vand i maskinrummet. Det blev forsøgt at lænse maskinrummet, men uden tilstrækkelig virkning. 

Omkring halvanden time efter at lækagen opstod, sank PATRICK. Da fiskeskibet forliste, gik skipperen i redningsflåden og blev kort efter reddet af makkerskibet.

Rapporten kan hentes i PDF format her.