Rapportarkiv

 • ICE ROSE og russisk flådefartøj - Kollision den 23. september 2020 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 23-09-2020
  Handelsskibe Igangværende Kollision Ulykkesrapport

  Den 23. september 2020 ca. kl. 09.45 kolliderede det Marshall Island registrerede lastskib ICE ROSE og et russisk flådefartøj ca. en sømil syd for Drogden Fyr. Begge skibe fik omfattende skader over v..

 • SAGAFJORD - Grundstødning den 5. september 2020

  Publiceret 05-09-2020
  Handelsskibe Afsluttet Grundstødning Ulykkesrapport

  Den 5. september 2020 blev Den Maritime Havarikommission orienteret om, at passagerskibet SAGAFJORD var grundstødt i Roskilde Fjord med 66 passagerer om bord. Det blev oplyst, at skibet ikke kunne kom..

 • SUSANNE N - Forlis den 3. juni 2020 (I høring)

  Publiceret 03-06-2020
  Fiskeskibe Igangværende Stabilitet/lækage Ulykkesrapport

  Ved midnatstid den 2. juni 2020 afgik fiskeskibet SUSANNE Hvide Sande Havn med to besætningsmedlemmer for at fiske tobis i farvandet ca. 12 sømil sydvest for Thyborøn. Fiskeriet blev igangsat ca. kl...

 • TORM MAREN - Arbejdsulykke den 1. april 2020

  Publiceret 01-04-2020
  Handelsskibe Afsluttet Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 1. april 2020 lå TORM MAREN ca. 115 sømil ud fra Guineas kyst og var i gang med at udføre en rutinemæssig udsætning af skibets redningsbåde og mandoverbordbåd. Efter en uproblematisk udsætning af..

 • ANE METTE PRIES- Arbejdsulykke den 30. marts 2020

  Publiceret 31-03-2020
  Handelsskibe Afsluttet Arbejdsulykke Ulykkesrapport

  Den 30. marts 2020 lå skibet ANE METTE PRIES fortøjret til et havbrugsanlæg ca. en times sejlads fra Kragenæs nordvest for Fejø. Havbrugsassistenterne fra skibet var i færd med at montere net på en ra..

 • STONE I - Havari den 4. januar 2020

  Publiceret 04-01-2020
  Handelsskibe Afsluttet Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 4. januar 2020 lå tankskibet STONE I fortøjret ved Ensted Olieterminal i Aabenraa og lastede gasolie. Ca. klokken 0930 begyndte det at blæse op, og skibets trosser kunne ikke holde skibet langs. S..

 • Temaundersøgelse om passagersejlads med mindre fartøjer i Grønland

  Publiceret 01-01-2020
  Andet Afsluttet Andre ulykker/hændelser Temaundersøgelse

  På baggrund af en række forlis med mindre passagerfartøjer i Grønland, har havarikommissionen færdiggjort en undersøgelse af de forhold, denne type fartøjer arbejder i. Formålet med undersøgelsen var..

 • EMMALIE - Brand den 12. december 2019

  Publiceret 12-12-2019
  Fiskeskibe Afsluttet Brand/eksplosion Ulykkesrapport

  Denne søulykkesrapport omhandler Den Maritime Havarikommissions undersøgelse af brand på fiskeskibet EMMALIE den 12. december 2019. I søulykkesrapporten redegøres der for havarikommissionens undersø..

 • SVANEN - Overbordfald den 10. december 2019

  Publiceret 10-12-2019
  Handelsskibe Afsluttet Passagerulykke Undersøgelsesresumé

  Dette undersøgelsesresumé omhandler overbordfald på passagerskibet SVANEN i Aarhus Havn, som skete, da landgangsbroen svigtede, og medførte at tre passagerer faldt i vandet. I resumeet fokuseres der p..

 • HAV STREYM - Arbejdsulykke den 2. november 2019

  Publiceret 02-11-2019
  Handelsskibe Afsluttet Arbejdsulykke Undersøgelsesresumé

  Det færøsk indregistrerede lastskib HAV STREYM lå langs kaj i Karmøy, Norge, og skulle til at losse, da en skibsassistent kom i klemme mellem en lejder og den travers, som skibes gravko var monteret p..