Rapportarkiv

 • MARGRETHE FIGHTER - kæntring den 17. februar 2021 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 17-02-2021
  Handelsskibe Igangværende Stabilitet/lækage Ulykkesrapport

  Den 17. februar 2021 kæntrede uddybningsskibet MARGRETHE FIGHTER i Trelleborg Havn, Sverige, med tre besætningsmedlemmer om bord. Kæntringen skete under sejlads til en klapplads få hundrede meter fra..

 • SANTA CLARA - Overbordfald den 7. februar 2021 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 07-02-2021
  Handelsskibe Igangværende Arbejdsulykke Ulykkesrapport

  Den 7. februar 2021 var det dansk indregistrerede containerskib SANTA CLARA ved at nærme sig Bremerhaven Havn, og dæksbesætningen var ved at rigge falderebet til. Dæksbesætningen kunne imidertid ikke..

 • MÆRSK ESSEN - Tab af containere den 16. januar 2021 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 16-01-2021
  Handelsskibe Igangværende Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 16. januar 2021 blev DMAIB underrettet om, at det danske containerskib MÆRSK ESSEN havde mistet ca. 250 containere over bord, mens skibet var på en på sørejse mellem Xiamen, Kina, til Los Angeles,..

 • MAERSK ELBA - Brand i maskinrum den 26. december 2020 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 26-12-2020
  Handelsskibe Igangværende Brand/eksplosion Ulykkesrapport

  Den 26. december 2020 blev Den Maritime Havarikommission orienteret om, at der samme dag om natten, var opstået brand i maskinrummet på containerskibet MAERSK ELBA ud for Portugals sydlige kyst med 32..

 • ICE ROSE og KAZANETS - Kollision den 23. september 2020

  Publiceret 23-09-2020
  Handelsskibe Afsluttet Kollision Ulykkesrapport

  Den 23. september 2020 kl. 09.46 kolliderede det Marshall Island registrerede lastskib ICE ROSE og et russisk flådefartøj ca. en sømil syd for Drogden Fyr. Begge skibe fik omfattende skader over vandl..

 • SAGAFJORD - Grundstødning den 5. september 2020

  Publiceret 05-09-2020
  Handelsskibe Afsluttet Grundstødning Ulykkesrapport

  Den 5. september 2020 blev Den Maritime Havarikommission orienteret om, at passagerskibet SAGAFJORD var grundstødt i Roskilde Fjord med 66 passagerer om bord. Det blev oplyst, at skibet ikke kunne kom..

 • SUSANNE N - Forlis den 3. juni 2020

  Publiceret 03-06-2020
  Fiskeskibe Afsluttet Stabilitet/lækage Ulykkesrapport

  Den 4. juni 2020 blev Den Maritime Havarikommission underrettet om, at fiskeskibet SUSANNE N var forlist om eftermiddagen den 3. juni 2020 under fiskeri i Nordsøen, ca. fire sømil ud for Bovbjerg, og..

 • TORM MAREN - Arbejdsulykke den 1. april 2020

  Publiceret 01-04-2020
  Handelsskibe Afsluttet Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 1. april 2020 lå TORM MAREN ca. 115 sømil ud fra Guineas kyst og var i gang med at udføre en rutinemæssig udsætning af skibets redningsbåde og mandoverbordbåd. Efter en uproblematisk udsætning af..

 • ANE METTE PRIES- Arbejdsulykke den 30. marts 2020

  Publiceret 31-03-2020
  Handelsskibe Afsluttet Arbejdsulykke Ulykkesrapport

  Den 30. marts 2020 lå skibet ANE METTE PRIES fortøjret til et havbrugsanlæg ca. en times sejlads fra Kragenæs nordvest for Fejø. Havbrugsassistenterne fra skibet var i færd med at montere net på en ra..

 • STONE I - Havari den 4. januar 2020

  Publiceret 04-01-2020
  Handelsskibe Afsluttet Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 4. januar 2020 lå tankskibet STONE I fortøjret ved Ensted Olieterminal i Aabenraa og lastede gasolie. Ca. klokken 0930 begyndte det at blæse op, og skibets trosser kunne ikke holde skibet langs. S..