HENRIETTE SAND - Forlis den 9. juni 2022 (Igangværende undersøgelse)

13-06-2022
Handelsskibe Igangværende Stabilitet/lækage Ulykkesrapport

Den 9. juni 2022 ved 16-tiden forliste uddybningsskibet HENRIETTE SAND pga. en vandindtrængning, mens det lå langs kaj i Bønnerup Havn. Skibet havde fået et hul i skanseklædningen i forbindelse med arbejde med gravemaskinen.

Den Maritime Havarikommission undersøger ulykken.