Arbejdsfartøj BB - Arbejdsulykke den 2. november 2021 (Igangværende undersøgelse)

02-11-2021
Andet Igangværende Arbejdsulykke Undersøgelsesresumé

Tirsdag den 2. november 2021 ca. kl. 10 sejlede arbejdsfartøjet BB med en person ombord ud på Limfjorden fra Nykøbing Mors. Fartøjet skulle arbejde med liner og bøjer  til muslingeopdræt. Da skibet ikke kom ind om eftermiddagen, som forventet, sejlede ejeren af muslingevirksomheden selv ud til området, hvor BB befandt sig. Da han kom frem, fandt han en livløs person liggende i vandet. Personen blev hurtigt bjærget op af vandet og 112 blev kontaktet. Ved ankomsten retur ved Nykøbing Mors var ambulance og lægehelikopter klar på kajen. Personen blev fløjet til Aalborg hospital, men han døde kort efter.

Den Maritime Havarikommission undersøger ulykken.