Temarapport om anvendelsen af elektroniske søkortsystemer (ECDIS)

18-05-2021
Handelsskibe Afsluttet Andre ulykker/hændelser Temaundersøgelse
Den danske og engelske maritime havarikommission har i samarbejde udført en undersøgelse af den praktiske anvendelse af elektroniske søkortsystemer (ECDIS). Formålet med undersøgelsen var at opnå en forståelse af de udfordringer, de søfarende møder i den daglige anvendelse af systemerne, og det misforhold der måtte være mellem den praktiske anvendelse og den intention, som internationale standarder og systemdesignere havde ved udviklingen af ECDIS.