STONE I - Havari den 4. januar 2020 (I høring)

04-01-2020
Handelsskibe Igangværende Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

Den 4. januar 2020 lå tankskibet STONE I fortøjret ved Ensted Olieterminal i Aabenraa og lastede gasolie. Ca. klokken 0930 begyndte det at blæse op, og skibets trosser kunne ikke holde skibet langs. Skibet drev ud fra oliepieren, og kort efter sprang trosserne. Da skibet ikke længere kunne holde sin position, drev det ukontrolleret ud fra pieren, og lastearmen fra land blev revet løs fra skibets manifold, hvilket resulterede i en endnu ukendt mængde gasolie slap ud af rørsystemet.

Den Maritime Havarikommission undersøger ulykken.