TORM MAREN - Tab af MOB den 1. april 2020 (Igangværende undersøgelse)

01-04-2020
Handelsskibe Igangværende Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

Den 1. april 2020 lå TORM MAREN ca. 100 sømil ud fra Guineas kyst og var i gang med at udføre en rutinemæssig udsætning af skibets redningsbåde og mandoverbordbåd. Efter en uproblematisk udsætning af mandoverbordbåden og ca. halvanden times sejlads skulle båden bringes om bord igen. Efter båden var fastgjort og hejset op til dækshøjde, blev den pludseligt frigjort og faldt ca. 20 meter ned til havoverfladen. De tre ombordværende besætningsmedlemmer blev alvorligt kvæstede og bragt til et hospital i land.  

Den Maritime Havarikommission undersøger ulykken.