EXPRESS 1 og BALTIC CONDOR - Kollision den 10. maj 2019

10-05-2019
Handelsskibe Afsluttet Kollision Undersøgelsesresumé

Dette er et undersøgelsesresumé af en hændelse, som Den Maritime Havarikommission har undersøgt. Resuméet er en kort redegørelse om de undersøgelsesresultater, som havarikommissionen har fundet relevante i forhold til sikkerhedslæring og er udgivet som følge af den offentlige interesse, der har været for ulykken.

Undersøgelsesresuméet handler om kollisionen mellem den danske hurtigfærge EXPRESS 1 og den polske turbåd BALTIC CONDOR ud for Rønne den 10. maj 2019. I undersøgelsesresuméet redegøres der for, hvorfor navigatørerne på begge skibe ikke observerede det andet skib og derved ikke havde mulighed for at handle for at undgå kollision.

Undersøgelsesresumeet kan hentes i PDF format her.