19-01-2019
Fiskeskibe Igangværende Brand/eksplosion

Den 11. januar 2019 blev JAMES ROBERT evakueret efter besætningen konstaterede en vandindtrængning i skibets lastrum. Efterfølgende viste det sig, at skibet ikke mistede opdrift, og der blev iværksat en indsats for at slæbe skibet ind til Esbjerg. Ved indsejlingen til Esbjerg forsøgte fiskeskipperen at sejle skibet ind ved egen kraft. Kort efter brød skibet i brand og grundstødte på den vestlige side af Fanø, hvor det forliste.

Havarikommissionen undersøger denne ulykke, som en brand med forlis som følge.