• Temaundersøgelse om søsikkerhed via procedure

    Publiceret 16-06-2016
    Andet Afsluttet Andre ulykker/hændelser Temaundersøgelse

    Afvigelse fra procedurer identificeres hyppigt som årsag eller medvirkende faktor i kølvan-det på en søulykke. Dette er et eksempel på en overbevisning om, at sikkerhed kan skabes gennem formalisering..